Sản phẩm
Container lắp ghép Modun - Panel-3D-CH005

1.Giới thiệu nhà container lắp ghép

Nhà container lắp ghép là một giải pháp độc đáo và sáng tạo cho nhu cầu nhà ở hiện nay đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà container lắp ghép là một dạng nhà modun được thiết kế và chế tạo bằng hệ khung thép nhẹ đặt riêng cho nhà container lắp ghép và các tấm Panel EPS, Panel bông thủy tinh hoặc Panel PU.

2.Ứng dụng nhà container lắp ghép

Nhà Container lắp ghép được sử dụng làm văn phòng, nhà ở, căng tin, phòng tắm, toilet, khách sạn, kiot, quán café… đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng, nghiên cứu thực địa, lán trại giả chiến, nhà ở bộ đội, nhà ở xã hội, các công trình thảm họa…. Nhà container lắp ghép được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

  

3.Ưu điểm nhà container lắp ghép

Không phải xây dựng nền móng, không mất chi phí hoàn trả mặt bằng

Container lắp ghép vận chuyển 12-15 bộ trên 01 chuyến xe, tiết kiệm vận chuyển.

Container lắp ghép thiết kế đẹp, linh đông nâng cao hình ảnh công ty

Tháo dỡ, di chuyển, thay đổi vị trí dể dàng không cần xe cẩu xe nâng

Lắp đặt nhanh chóng, dể giàng, thuận tiên, tiết kiệm nhân công.

Có thể sử dụng nhiều lần, ít hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Được làm từ Panel EPS, Class Wool, RockWool.

Container lắp ghép có thể lắp đặt trên nhiều địa hình đồng bằng, đồi núi, đô thị.

Với thiết kế nhà hộp nên việc lắp đặt không bị giới hạn về kích thước, quy mô

      

4.Sản xuất, đóng gói sản phẩm và vận chuyển nhà container lắp ghép

Thời gian đặt hàng 5- 15 ngày.

Thời gian lắp đặt: 4 người mất 5 giờ hoàn thành 01 container lắp ghép

Vận chuyển: 01 container 20’’ vận chuyển 4- 6 bộ container lắp ghép

                      01 container 40’’ vận chuyển 10-12 bộ container lắp ghép

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: Panel-3D

Model:  Panel-3D -CH 001

Container lắp ghép 40'' dọc - Panel-3D-CH003

1. Giới thiệu nhà container lắp ghép

Nhà container lắp ghéplà một giải pháp độc đáo và sáng tạo cho nhu cầu nhà ở hiện nay đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà container lắp ghép là một dạng nhà modun được thiết kế và chế tạo bằng hệ khung thép nhẹ đặt riêng cho nhà container lắp ghép và các tấm Panel EPS, Panel bông thủy tinh hoặc Panel PU.

2.Ứng dụng nhà container lắp ghép

Nhà Container lắp ghép được sử dụng làm văn phòng, nhà ở, căng tin, phòng tắm, toilet, khách sạn, kiot, quán café… đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng, nghiên cứu thực địa, lán trại giả chiến, nhà ở bộ đội, nhà ở xã hội, các công trình thảm họa…. Nhà container lắp ghép được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

  

3.Ưu điểm nhà container lắp ghép

Không phải xây dựng nền móng, không mất chi phí hoàn trả mặt bằng

Container lắp ghép vận chuyển 12-15 bộ trên 01 chuyến xe, tiết kiệm vận chuyển

Container lắp ghép thiết kế đẹp, linh đông nâng cao hình ảnh công ty

Tháo dỡ, di chuyển, thay đổi vị trí dể dàng không cần xe cẩu xe nâng

Lắp đặt nhanh chóng, dể giàng, thuận tiên, tiết kiệm nhân công.

Có thể sử dụng nhiều lần, ít hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Được làm từ Panel EPS, Class Wool, RockWool.

Container lắp ghép có thể lắp đặt trên nhiều địa hình đồng bằng, đồi núi, đô thị.

Với thiết kế nhà hộp nên việc lắp đặt không bị giới hạn về kích thước, quy mô

            

4.Sản xuất, đóng gói sản phẩm và vận chuyển nhà container lắp ghép

Thời gian đặt hàng 5- 15 ngày.

Thời gian lắp đặt: 4 người mất 5 giờ hoàn thành 01 container lắp ghép

Vận chuyển: 01 container 20’’ vận chuyển 4- 6 bộ container lắp ghép

                      01 container 40’’ vận chuyển 10-12 bộ container lắp ghép

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: Panel-3D

Model:  Panel-3D -CH 001

Container lắp ghép 40'' ngang - Panel-3D-CH004

1.Giới thiệu nhà container lắp ghép

Nhà container lắp ghéplà một giải pháp độc đáo và sáng tạo cho nhu cầu nhà ở hiện nay đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà container lắp ghép là một dạng nhà modun được thiết kế và chế tạo bằng hệ khung thép nhẹ đặt riêng cho nhà container lắp ghép và các tấm Panel EPS, Panel bông thủy tinh hoặc Panel PU.

2.Ứng dụng nhà container lắp ghép

Nhà Container lắp ghép được sử dụng làm văn phòng, nhà ở, căng tin, phòng tắm, toilet, khách sạn, kiot, quán café… đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng, nghiên cứu thực địa, lán trại giả chiến, nhà ở bộ đội, nhà ở xã hội, các công trình thảm họa…. Nhà container lắp ghép được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

  

3.Ưu điểm nhà container lắp ghép

Không phải xây dựng nền móng, không mất chi phí hoàn trả mặt bằng

Container lắp ghép vận chuyển 12-15 bộ trên 01 chuyến xe, tiết kiệm vận chuyển.

Container lắp ghép thiết kế đẹp, linh đông nâng cao hình ảnh công ty

Tháo dỡ, di chuyển, thay đổi vị trí dể dàng không cần xe cẩu xe nâng

Lắp đặt nhanh chóng, dể giàng, thuận tiên, tiết kiệm nhân công.

Có thể sử dụng nhiều lần, ít hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Được làm từ Panel EPS, Class Wool, RockWool.

Container lắp ghép có thể lắp đặt trên nhiều địa hình đồng bằng, đồi núi, đô thị.

Với thiết kế nhà hộp nên việc lắp đặt không bị giới hạn về kích thước, quy mô

            

4.Sản xuất, đóng gói sản phẩm và vận chuyển nhà container lắp ghép

Thời gian đặt hàng 5- 15 ngày.

Thời gian lắp đặt: 4 người mất 5 giờ hoàn thành 01 container lắp ghép

Vận chuyển: 01 container 20’’ vận chuyển 4- 6 bộ container lắp ghép

                      01 container 40’’ vận chuyển 10-12 bộ container lắp ghép

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: Panel-3D

Model:  Panel-3D -CH 002

Nhà Container lắp ghép 20'' - Panel-3D-CH002
1. Giới thiệu nhà Container lắp ghép.

Nhà container lắp ghép là một giải pháp độc đáo và sáng tạo cho nhu cầu nhà ở hiện nay đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà container lắp ghép là một dạng nhà modun được thiết kế và chế tạo bằng hệ khung thép nhẹ đặt riêng cho nhà container lắp ghép và các tấm Panel EPS, Panel bông thủy tinh hoặc Panel PU.

2.Ứng dụng nhà container lắp ghép

Nhà Container lắp ghép được sử dụng làm văn phòng, nhà ở, căng tin, phòng tắm, toilet, khách sạn, kiot, quán café… đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng, nghiên cứu thực địa, lán trại giả chiến, nhà ở bộ đội, nhà ở xã hội, các công trình thảm họa…. Nhà container lắp ghép được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

  

  

3.Ưu điểm nhà container lắp ghép

Không phải xây dựng nền móng, không mất chi phí hoàn trả mặt bằng

Container lắp ghép vận chuyển 12-15 bộ trên 01 chuyến xe, tiết kiệm vận chuyển.

Container lắp ghép thiết kế đẹp, linh đông nâng cao hình ảnh công ty

Tháo dỡ, di chuyển, thay đổi vị trí dể dàng không cần xe cẩu xe nâng

Lắp đặt nhanh chóng, dể giàng, thuận tiên, tiết kiệm nhân công.

Có thể sử dụng nhiều lần, ít hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Được làm từ Panel EPS, Class Wool, RockWool.

Container lắp ghép có thể lắp đặt trên nhiều địa hình đồng bằng, đồi núi, đô thị.

Với thiết kế nhà hộp nên việc lắp đặt không bị giới hạn về kích thước, quy mô

4. Sản xuất, đóng gói sản phẩm và vận chuyển nhà container lắp ghép

Thời gian đặt hàng 5- 15 ngày.

Thời gian lắp đặt: 4 người mất 5 giờ hoàn thành 01 container lắp ghép

Vận chuyển: 01 container 20’’ vận chuyển 4- 6 bộ container lắp ghép

                      01 container 40’’ vận chuyển 10-12 bộ container lắp ghép

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: Panel-3D

Model:  Panel-3D -CH 002

Nhà Container lắp ghép 10'' - Panel-3D-CH001
 
1.Giới thiệu nhà container lắp ghép

Nhà container lắp ghép là một giải pháp độc đáo và sáng tạo cho nhu cầu nhà ở hiện nay đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà container lắp ghép là một dạng nhà modun được thiết kế và chế tạo bằng hệ khung thép nhẹ đặt riêng cho nhà container lắp ghép và các tấm Panel EPS, Panel bông thủy tinh hoặc Panel PU.

2.Ứng dụng nhà container lắp ghép

Nhà Container lắp ghép được sử dụng làm văn phòng, nhà ở, căng tin, phòng tắm, toilet, khách sạn, kiot, quán café… đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng, nghiên cứu thực địa, lán trại giả chiến, nhà ở bộ đội, nhà ở xã hội, các công trình thảm họa…. Nhà container lắp ghép được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

  

3.Ưu điểm nhà container lắp ghép

Không phải xây dựng nền móng, không mất chi phí hoàn trả mặt bằng

Container lắp ghép vận chuyển 12-15 bộ trên 01 chuyến xe, tiết kiệm vận chuyển.

Container lắp ghép thiết kế đẹp, linh đông nâng cao hình ảnh công ty

Tháo dỡ, di chuyển, thay đổi vị trí dể dàng không cần xe cẩu xe nâng

Lắp đặt nhanh chóng, dể giàng, thuận tiên, tiết kiệm nhân công.

Có thể sử dụng nhiều lần, ít hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Được làm từ Panel EPS, Class Wool, RockWool.

Container lắp ghép có thể lắp đặt trên nhiều địa hình đồng bằng, đồi núi, đô thị.

Với thiết kế nhà hộp nên việc lắp đặt không bị giới hạn về kích thước, quy mô

4.Sản xuất, đóng gói sản phẩm và vận chuyển nhà container lắp ghép

Thời gian đặt hàng 5- 15 ngày.

Thời gian lắp đặt: 4 người mất 5 giờ hoàn thành 01 container lắp ghép

Vận chuyển: 01 container 20’’ vận chuyển 4- 6 bộ container lắp ghép

                      01 container 40’’ vận chuyển 10-12 bộ container lắp ghép

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: Panel-3D

Model:  Panel-3D -CH 001

Nhà Container lắp ghép 2 tầng - Panel-3D-CH006
1.  Giới thiệu nhà container lắp ghép

Nhà container lắp ghép là một giải pháp độc đáo và sáng tạo cho nhu cầu nhà ở hiện nay đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà container lắp ghép là một dạng nhà modun được thiết kế và chế tạo bằng hệ khung thép nhẹ đặt riêng cho nhà container lắp ghép và các tấm Panel EPS, Panel bông thủy tinh hoặc Panel PU.

2.Ứng dụng nhà container lắp ghép

Nhà Container lắp ghép được sử dụng làm văn phòng, nhà ở, căng tin, phòng tắm, toilet, khách sạn, kiot, quán café… đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng, nghiên cứu thực địa, lán trại giả chiến, nhà ở bộ đội, nhà ở xã hội, các công trình thảm họa…. Nhà container lắp ghép được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

3.Ưu điểm nhà container lắp ghép

Không phải xây dựng nền móng, không mất chi phí hoàn trả mặt bằng

Container lắp ghép vận chuyển 12-15 bộ trên 01 chuyến xe, tiết kiệm vận chuyển.

Container lắp ghép thiết kế đẹp, linh đông nâng cao hình ảnh công ty

Tháo dỡ, di chuyển, thay đổi vị trí dể dàng không cần xe cẩu xe nâng

Lắp đặt nhanh chóng, dể giàng, thuận tiên, tiết kiệm nhân công.

Có thể sử dụng nhiều lần, ít hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Được làm từ Panel EPS, Class Wool, RockWool.

Container lắp ghép có thể lắp đặt trên nhiều địa hình đồng bằng, đồi núi, đô thị.

Với thiết kế nhà hộp nên việc lắp đặt không bị giới hạn về kích thước, quy mô

4.Sản xuất, đóng gói sản phẩm và vận chuyển nhà container lắp ghép

Thời gian đặt hàng 5- 15 ngày.

Thời gian lắp đặt: 4 người mất 5 giờ hoàn thành 01 container lắp ghép

Vận chuyển: 01 container 20’’ vận chuyển 4- 6 bộ container lắp ghép

                      01 container 40’’ vận chuyển 10-12 bộ container lắp ghép

Xuất xứ: Việt Nam

Nhãn hiệu: Panel-3D

Model:  Panel-3D -CH 006

Dự án nhà lắp ghép khu du lịch Hoàn Dấu - Đồ Sơn Hải Phòng

Nhà lắp ghép cho dự án khu du lịch Hòn Dấu - Hải Phòng còn đặc biệt phát huy ưu điểm vượt trội của mình về mặt tiết kiệm thời gian thi công, chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo kiến trúc cần thiết khi ứng dụng vào những công trình nhà ở, nơi làm việc cho cán bộ công nhân viên hoặc nhà công vụ và diện tích mỗi sàn hàng 100m2. Và công trình nhà thép lắp ghép khu du lịch Hòn Dấu tại Hải Phòng chính là công trình tiêu biểu như thế.

Tọa lạc trên địa hình tương đối dốc và khó khăn trong việc thi công xây lắp. Nhưng với đội ngũ nhân công dày dạn kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư thiết kế giỏi đã góp phần mang đến điểm nhấn cho khu du lịch Hòn Dấu. Công ty PANEL 3D VIỆT NAM đã thực hiện thành công dự án nhà lắp ghép dự án Hòn Dấu, mang đến cho khách hàng sự hài lòng cũng như niềm tin cho công trình.

Dưới đây là hình ảnh công trình Dự án khu du lịch Hòn Dấu - Hải Phòng mà chúng tôi đã thi công

Nhà lắp ghép khu du lịch Hòn Dấu Hải Phòng

Nhà lắp ghép khu du lịch Hòn Dấu

Nhà lắp ghép khu du lịch Hòn Dấu Hải Phòng

Dự án Nhà lắp ghép khu du lịch Hòn Dấu Hải Phòng

Dự án Nhà thép lắp ghép khu du lịch Hòn Dấu

CÔNG TRÌNH ĐẠT CHỈ TIÊU ĐỀ RA VỚI NHỮNG TIÊU CHÍ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

- Giảm chi phí đầu tư công trình, phần thô có thể giảm được 20 - 30 % giá thành.
 
- Thi công nhanh, tháo dỡ thuận tiện, kết cấu kiên cố, độ bền vững cao.
 
- Cách âm, cách nhiệt rất tốt.
 
- Kết cấu vượt được nhịp lớn tạo không gian kiến trúc rộng rãi.
 
- Hệ thống kết cấu bằng thép nhẹ, an toàn, đạt thiết kế chuẩn của kết cấu xây dựng.
 
- Nhà lắp ghép nhanh có thể tháo dỡ và sử dụng nhiều lần tùy theo công năng sử dụng.
 
- Công năng sử dụng từ 50 - 60 năm.
 
- Giảm chi phí quản lý công trình.
 
- Quá trình thi công sạch sẽ, đảm bảo không ảnh hưởng về môi trường đến các công trình lân cận, có thể vừa thi công mà vẫn kinh doanh được.
 
- Thời gian lắp dựng nhanh, phần thô công trình có thể rút ngắn từ 3 - 5 tháng.

Chúng tôi nhận thi công nhà thép lắp ghép tại Hải Phòng

Phụ kiện đi kèm tấm Panel

Phụ kiện panel cách nhiệt là các vật tư dùng đi kèm với tấm Panel giúp định hình và thi công cho phòng sạch, kho lạnh, phòng bảo quản, văn phòng, nhà thép lắp ghép, nhà xưởng,… chất lượng cao, thẩm mỹ đẹp. Chúng hầu hết được sản xuất  từ nhôm định hình, tôn lạnh mạ màu hoặc tôn lạnh mạ kẽm với tiêu chuẩn kỹ thuật cao và độ bền lâu dài. Phụ kiện Panel thường được sản xuất với các dạng phổ thông như: U, V, L, Bo góc,… nhằm đồng bộ hóa phòng Panel cách nhiệt với độ bền, chắc chắn và thẩm mỹ cao. Chúng có nhiều quy cách khác nhau và thường được sản xuất với cây dài 6m và độ dày tương đối được sơn mạ kẽm chống rỉ sét, chống cháy.

Nếu có nhu cầu đặt mua vật tư, phụ kiện tấm panel cách nhiệt hoặc cần tư vấn thêm về thi công, xây dựng nhà lắp ghép vật liệu nhẹ, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số 098 260 1111 (Anh Tuấn)

Tấm panel rockwool chống cháy (Tấm sandwich panel)

Trong thi công và xây dựng nhà thép lắp ghép, nhà Panel thì tấm panel rockwool chống cháy hay còn gọi là tấm panel chống cháy có khả năng cản trở đám cháy tốt nên nó được sử dụng rộng rãi trong thi công cách nhiệt mái nhà xưởng và nhiều công trình khác. Tấm Panel Rockwool được sơn phủ bề mặt ngoài bằng một lớp sơn dày, lớp sơn này không đơn giản như sơn thường mà nó được trang bị sơn chống cháy và cách nhiệt, chịu nhiệt độ cao.

Loại panel này còn có khả năng cách âm cách nhiệt tốt, chịu được khí hậu nóng ẩm ở nước ta. Tấm panel rockwool chống cháy có rất nhiều cách lắp đặt và có thể lắp đặt nhiều vị trí. Tấm panel rockwool chống cháy có thể sử dụng làm vách ngăn, làm vách tường nhà xưởng, kho lạnh, nhà ở công nhân hoặc cụ thể hơn là nhà lắp ghép phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Lắp đặt panel cho trần hoặc nền nhà cũng được dùng bằng tấm Sanwich Panel chống cháy này.

Tấm panel Rockwool

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ & Xây Dựng Panel 3D Việt Nam là nhà thầu có uy tín trong lĩnh vực thi công các công trình nhà siêu nhẹ bằng tấm panel Rockwool chống cháy chịu lực. Với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công vật liệu nhẹ, mỗi công trình thi công là một điểm cộng trong hồ sơ năng lực với đối tác khách hàng, chúng tôi cam kết chất lượng, giá thành và tiến độ thi công với quý khách hàng.Thi công công trình với tấm Panel chông cháy chịu lực này, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư và thợ lành nghề cùng đầy đủ trang thiết bị máy móc hiện đại sẽ đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và chủ đầu tư.

Tấm panel chống cháy

Panel 3D Việt Nam sau mỗi công trình thi công chúng tôi đều tuân thủ:

- Vệ sinh khu vực thi công

Sau khi hoàn thiện công trình sẽ phát sinh nhiều rác và những vật dụng còn dư. Vì vậy để đem lại mỹ quang và uy tín chất lượng chúng ta hãy thu gọn rác và dùng nước và vải lâu sạch các vết bẩn nhé.


- Kiểm tra tổng thể và nghiệm thu trước khi bàn giao

Để đảm bảo mọi thứ đã an toàn chúng ta phải kiểm tra mọi vị trí một lần cuối cùng. Dùng lửa đốt thử các góc tường đã lắp đặt xem thử có bị bốc cháy không. Nếu không cháy tức là công trình đúng vật liệu.

- Thu gom và sắp xếp toàn bộ dụng cụ và vật liệu thừa

Các máy móc thiết bị cũng như các vật liệu cách nhiệt chống cháy và phụ kiện cần gom gọn và để đúng vị trí. Để tái sử dụng và tiết kiệm nguyên liệu cho những lần làm tiếp theo.

Tấm panel rockwool chống cháy

Khi có nhu cầu quý thi công và xây lắp nhà siêu nhẹ bằng tấm panel chông cháy chịu lực quý khách cần chuẩn bị 1 số thông tin sau để công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận và gửi phản hồi báo giá tấm panel rockwool chống cháy cho quý khách hàng nhanh nhất. Ngoài Panel Rockwool chúng tôi còn báo giá tấm Xốp eps và xps

Thông tin quý khách cung cấp bao gồm:

    - Kích thước tấm panel rockwool là bao nhiêu
    - Chiều dài cũng như số lượng cần mua
    - Vận chuyển đi tỉnh hay trong nội thành Hồ Chí Minh
    - Có thi công lắp đặt không? hay chỉ mua hàng

Sau khi đơn vị chăm sóc khách hàng nhận được 4 thông tin trên sẽ tiến hành liên lại lại để báo giá tấm panel chống cháy chính xác cùng tổng chi phí cho đơn hàng của quý khách. Nếu có nhu cầu tư vấn thêm về thi công, xây dựng nhà ở lắp ghép vật liệu nhẹ, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số 098 260 1111 (Anh Tuấn)

Tấm panel ứng dụng làm kho lạnh

Ngoài ứng dụng vào thi công và xây lắp nhà Panel thì tấm panel còn ứng dụng vào làm kho lạnh. Tấm panel kho lạnh có lõi cách nhiệt PolyUrethan và 2 lớp bên ngoài là những tấm tôn kẽm chất lượng cao. Thông thường người ta hay sử dụng colorbond hoặc inbox có độ dày từ 0.45 – 0.5 mm. Mỗi tấm panel dày từ 0.5 – 30 cm và tổng chiều dài tối đã từ 1 5 – 19 mét và chiều rộng từ 1.1 – 1.5 mét.

Tấm panel pu phòng sạch được ghép với nhau qua ngàm âm – dương nhờ khoá camlock. Khoảng cách hỡ giữa 2 tấm được dán bằng silicon hoặc phun Pu Foam. Vậy những ưu điểm của tấm panel kho lạnh là gì?. Sản phẩm có những ứng dụng gì?

Tấm panel làm kho lạnh

Ưu điểm tấm panel kho lạnh

- Tấm Panel PU phòng sạch thực tế có trọng lượng nhẹ hơn các vật liệu khác có cùng kích thước từ 50 – 60%. Nhờ đâu mà sản phẩm này ưu trội như vậy, chính là nhờ vào kết cấu của lõi PU này có khối lượng nhẹ. Chính nhờ vào đặc tính này mà tiết kiệm được nhiều chi phí trong việc thi công khung sườn, vận chuyển thuận lợi.

- Tấm sandwich panel pu hoặc xốp eps được nhập khẩu trực tiếp từ malaysia. Do có lớp Pu bên trong làm lõi nên sản phẩm có khả năng cách âm rất tốt. Dù âm thanh truyền vào có cường độ lớn từ 50 db trở lên thì tấm panel phòng sạch vẫn giữ lại âm thanh không lọt vào bên ngoài.

Tấm panel pu kho lạnh


- Sản phẩm có độ bền cao – độ chính xác tuyệt đối

Vật liệu này có độ bền cực kì cao vì nhờ vào lớp tôn bên ngoài bằng kẽm chất lượng cao. Được gia công và nhập khẩu trực tiếp về, bên cạnh đó quá trình đúc ép kết hợp giữa 2 lớp tôn kẽm và lõi Pu đã gắn kết sản phẩm lại rắn chắc. Do đó mỗi tấm panel pu kho lạnh khi đưa vào sử dụng độ chính xác về kích thước hầu như không có sai số. Thời gian sử dụng vật liệu từ 40 – 60 năm tuỳ vào môi trường và cách sử dụng của mỗi đơn vị.

- Vật liệu thân thiện với môi trường và có thể tái chế

2 lớp tôn kẽ 2 mặt nếu sau khi tháo dỡ công trình có thể sử dụng vào mục đích khác như: làm mái nhà tạm, vách ngăn, kho chứa… Lỗi PU sau khi tháo ra có thể tái chế làm các loại mút để kê hàng hoá, phụ liệu cho các ngành công nghiệp khác.

 

Kho lạnh bằng vật liệu panel cách nhiệt


Đặc biệt vật liệu này không cần bảo dưỡng theo thời gian, tuyệt đối không bị oxi hoá và nấm mốc. Mối mọc và các loại côn trùng khác không thể tấn công và gây hư hại được, do đó đây là ưu điểm tấm panel pu kho lạnh đem lại niềm tin tuyệt đối cho nhà đầu tư và người tiêu dùng.


- Thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Sau khi dựng hoàn tất phần khung sườn theo bản vẽ đúng quy cách. Việc còn lại chỉ cần dựng các tấm panel pu kho lạnh vào nối với nhau bằng ngàm âm dương và khoá camlock. Cứ thế tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thiện xong công trình. Sau đó phải sử dụng silicon chuyên dụng trích vào các đường nối để đảm bảo không bị thoát khí và côn trùng chui vào bên trong.


- Bảo quản đơn giản và vận chuyển dễ dàng

Đây là một trong những ưu điểm nổi bật của tấm panel pu kho lạnh. Chỉ cần để sản phẩm ở nơi cao ráo, cách ly mặt đất và bao sản phẩm lại bằng bạc nếu không sử dụng.

Nhờ vào trọng lượng của mỗi tấm panel kho lạnh nhẹ nên việc đưa lên xe và chuyển đi rất dễ và thuận tiện. Nếu đưa lên xe nguyên khối phải dùng xe nâng chuyên dụng đưa lên đặt đúng quy cách. Sau đó ràng toàn bộ vật liệu cẩn thận, chắc chắn rồi mới di chuyển.

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ & Xây Dựng Panel 3D Việt Nam là nhà thầu có uy tín trong lĩnh vực thi công kho lạnh bằng vật liệu tấm panel 3D cách nhiệt. Những đơn vị là khách hàng thân thuộc của chúng tôi luôn hài lòng với chất lượng công trình với độ bền cao. Những công trình kho lạnh chúng tôi thi công chủ yếu tập trung tại những thành phố lớn nhu Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương...vvv Mọi thông tin cần tư vấn thi công vui lòng liên hệ 098 260 1111 để được báo giá nhanh nhất.

Nhà lắp ghép làm Bệnh Viện

Với thiết kế thông minh của nhà lắp ghép công nghệ hiện đại hiện nay thì nhiều bệnh viện lớn nhỏ đã ứng dụng và cho thi công nhà thép lắp ghép dùng làm bệnh viện. Không chỉ giúp cho người sử dụng, bệnh nhân, nhân viên y bác sĩ cảm giác thỏa mái với không gian, yên tâm với mức độ an toàn của kết cấu sắt thép mà nhà lắp ghép dùng làm bệnh viện còn giúp chủ đầu tư rút ngắn thời gian thì công, giảm tối đa chi phí đầu tư, các tiện nghi của căn phòng trong bệnh viện được trang bị đầy đủ cơ bản. Với hệ thống nhà siêu nhẹ thì việc di dời tháo lắp cực kỳ nhanh chóng, và bảo đảm rất tốt cho việc cách âm cách nhiệt, chống cháy hiệu quả trong bệnh viện.

Với khả năng chống bụi, chống ổn ở mức hiệu quả nhất, nhà lắp ghép dùng làm bệnh viện được công ty chúng tôi thi công xây lắp với giá thành rẻ nhất, chất lượng nhất và độ bền, độ an toàn cao. Mọi thông tin tư vấn và báo giá chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ số 098 260 1111 để được tư vấn cụ thể hơn!

nhà lắp ghép làm bệnh viện

Vách ngăn nhà xưởng chống cháy chịu lực

Vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực Smartboard được thiết kế đặc biệt phù hợp với khí hậu tại Việt Nam, ứng dụng cho hệ vách ngăn trong nhà và ngoài trời, có khả năng chống cháy chịu ẩm ướt cực tốt. So với tấm xốp EPS thì vách ngăn nhà xưởng chống cháy chịu lực có chất lượng và tính năng vật lý vượt trội hơn.

Vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực Smartboard được xếp là loại hàng hóa không chứa hóa chất nguy hiểm và chất độc hại. Đạt hầu hết mọi tiêu chuẩn kỹ thuật khắc khe nhất.

Vách ngăn nhà xưởng chống cháy chịu lực

CÁCH LẮP ĐẶT VÁCH NGĂN NHÀ XƯỞNG CHỐNG CHÁY CHỊU LỰC

Thiết kế khung xương vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực

Xương sắt là các thanh đứng U 75-76 dầy 0.7mm tới 3.5 mm tuỳ thuộc yêu cầu kỹ thuật từng công trình.

Khung xương được thiết kế để liên kết với nhau bằng mối hàn hoặc liên kết đinh rút , vít.

Thanh đứng chịu lực theo phương dọc cách nhau 610 mm một thanh. 2 đầu thanh được liên kết ngàm vào dầm bo chắc chắn vĩnh cửu bằng U biên, hoặc khung dầm chính của nhà kết cấu khung thép.

Vách ngăn nhà xưởng

Vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực Smartboard có thể đặt theo hướng ngang hoặc dọc (thẳng đứng). Bắt tấm theo hướng từ dưới thấp trước, lên cao dần.

Đặt các mép tấm vách ngăn Smartboard cách nhau từ 2-3mm để có khe xử lý mối nối.

Để đảm bảo mối nối giữa 2 tấm vách ngăn Smartboard trên một mặt phẳng, tại mép tấm nằm giữa cạnh bên của thanh đứng, bắt vít phía miệng hở của thanh đứng trước, sau đó mới bắt tấm vách ngăn Smartboard khác lên phía thân của thanh đứng này.

Chỉ bắt vít cho vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực Smartboard vào thanh đứng. Khoảng cách tối đa giữa các thanh đứng là 610mm (tâm – tâm). Không bắt vít vào các thanh đố ngang trừ tại những vị trí có ốp gạch.

Có thể dùng thêm tấm cách nhiệt chèn vào giữa hệ khung để tăng cường khả năng cách nhiệt cho hệ vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực Smartboard.

Lắp khung thép cho vách ngăn nhà xưởng chống cháy, chịu lực:

Trong trường hợp dùng khung thép bằng gỗ, nên sử dụng gỗ đã sấy khô bằng lò sấy để trành hiện tượng co giãn.

Thanh đứng phải được bắt vững chắc vào thanh nằm áp trần và thanh nằm bắt sàn.

Tấm vách ngăn Smartboard cần đặt theo chiều đứng, các đố ngang có thể thẳng hàng hoặc sole với nhau.

Tấm vách ngăn Smartboard đặt theo chiều ngang, các đố ngang phải thẳng hàng.

Phương pháp bắt vít cho vách ngăn nhà xưởng chống cháy chịu lực:

Sứ dụng vít chuyên dụng theo từng độ dày tấm.

Vít được bắt cách góc tấm vách ngăn Smartboard tối thiểu 50mm, cách mép tấm tối thiểu 12mm. Khoảng cách giữa các vít là 200mm dọc theo hai mép, và 300mm đối với các thanh đứng không nằm trên mép tấm. Đối với hệ vách ngăn nhà xưởng chống cháy chịu lực sau này có ốp gạch, khoảng cách giữa các vít là 200mm dọc theo hai mép tấm và 200mm đối với các thanh đứng giữa tấm.

Không bắt vít vào các thanh nằm áp trần và thanh nằm bắt sàn đối với trường hợp không ốp gạch.  

Bắt vít vào thanh nằm áp trần và thanh nằm bắt sàn đối với trường hợp vách ốp gạch.

Trước tiên, bắt vít ở giữa tấm vách ngăn Smartboard, sau đó mới bắt vít ở các cạnh để tránh hiện tượng gợn sóng do kích và ép tấm.

Đầu vít sau khi bắt phải bằng với mặt tấm Smartboard, không bắt vít quá nông (đầu vít nhô ra khỏi mặt tấm vách ngăn) hoặc quá sâu (đầu vít ăn sâu chìm vào tấm vách ngăn Smartboard).

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn xây lắp nhà khung thép lắp ghép với vách ngăn Smartboard, nhà panel, nhà thép lắp ghép, lán trại công trình cho công nhân cán bộ, các khu nhà tạm xin vui lòng liên hệ số Hotline 098 260 1111 hoặc xem thêm thông tin tại website NHASIEUNHE.VN.

Xốp cách nhiệt bọt biển EPS thi công nhanh giá thành rẻ

 

 

 

Xốp cách nhiệt bọt biển EPS là gì, ứng dụng như thế nào?

Xốp EPS là sản phẩm cách nhiệt bảo ôn được sản xuất từ các hạt Expandable PolyStyrene EPS resin tạo ra một vật liệu tuyệt vời được ứng dụng nhiều trong thực tế. Xốp EPS được sản xuất từ  hạt Expandable PolyStyrene EPS resin, hạt có chứa chất  Bentan (C5H12) khí dễ cháy.  Sau khi được kích nở sẽ chứa bên trong 98% không khí vì thế có đặc tính là nhẹ, bảo ôn và cách nhiệt cao. Ngoài ra, hạt EPS còn có tính cách điện, cách nhiệt, không thấm nước vả có khả năng chống chịu với kiềm và axit. Xốp EPS được sử dụng để  cách nhiệt trong xây dựng, làm thùng đựng đồ đông lạnh..

Mốp xốp EPS cách nhiệt là sản phẩm có thể kích nở nên trong thể tích M3 chứa từ 3 triệu đến 6 triệu hạt nhỏ, chúng được kết dính với nhau dạng tổ ong kín mạch và trong mỗi tế bào hạt nhỏ sau khi nở chứa bên trong 98,9% là không khí tạo ra một sản phẩm có ưu điểm vượt trội về tính năng bảo ôn và cách nhiệt.

Xốp cách nhiệt bọt biển EPS

Xốp cách nhiệt EPS có công dụng như thế nào

Công dụng của xốp EPS cách nhiệt

Xốp EPS có dạng tấm được sử dụng trong kiến trúc xây dựng dùng để lót hay ốp tường, sàn, trần có công dụng cách âm cách nhiệt tốt.

- Sản phẩm sử dụng cho xây dựng nhà ở dạng biệt thự hay cao tầng thay thế cho vật liệu truyền thống vì nó có ưu điểm là vật liệu nhẹ và có tính năng cách nhiệt tốt nên tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt.

- Được ứng dụng dùng trong tàu, xe có trang bị thiết bị bảo ôn (xe đông lạnh) hay các kho lạnh. 

- Dùng cách nhiệt  nền kho lạnh, hầm đông, hầm nước đá, các loại ống bảo ôn.

- Dùng làm bao bì các đồ dùng điện tử, chống rung, chống va đập cho các sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

- Phương pháp thi công đơn giản, tiện lợi mang lại hiệu quả cao do có trọng lượng nhẹ, xốp EPS được các công ty xây dựng, các nhà thầu chọn làm giải pháp chống nóng cho mái tole, vách tole của các Khu công nghiệp, khu chế xuất; đổ sàn bêtông cho các toà cao ốc, khách sạn,. . .  dùng để cách âm - cách nhiệt  cho hệ thống điều hoà Trung tâm của các công trình điện lạnh.

Mua xốp cách nhiệt EPS

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ & Xây Dựng Panel – 3D Việt Nam

Là đơn vị cung cấp xốp EPS chất lượng cao, đảm bảo thi công hiệu quả cao. Chúng tôi cung cấp và tư vấn báo giá trên toàn quốc với thời gian thi công nhanh giá thành rẻ. Xốp EPS là loại sản phẩm có nhiều ứng dụng vào đời sống hiện đại ngày nay. Chúng có mặt ở mọi nơi trong các công trình xây dựng nhà lắp ghép hiện đại. Qúy khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ số ĐT tư vấn 098 260 1111 để chúng tôi tư vấn chi tiết nhất.

 

Nhà lắp ghép trường học

nhà lắp ghép trường học được xây dựng chắc chắn, an toàn đảm bảo chất lượng và giá thành tương đối rẻ. Chúng tôi nhận thi công trên toàn quốc với tiến độ nhanh, uy tín và tính thẩm mỹ cao.

 - Cấu tạo phần khung:
   +) Cột nhà thép lắp ghép: được làm bằng thép C theo mẫu đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép  để lắp tấm tôn xốp.
  +) Vì kèo nhà lắp ghép: Sử dụng  thép hộp mạ kẽm,V  được liên kết với cột bằng bulong bản mã.
  +) Xà gồ mái nhà lắp ghép: dùng thép hộp mạ kẽm.
- Mái nhà lắp ghép: sử dụng Tôn lợp mái (Tôn + PU + PP) hoặc (Tôn + xốp + Tôn), cách âm, cách nhiệt.
* Phần khung nhà lắp ghép được chế tạo trước tại nhà máy, được chia nhỏ thành các cấu kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lắp ráp tại công trình. Hoặc nếu địa hình không cho phép thì có thể vận chuyển vật liệu thủ công và chế tạo tại công trình.
* Khung thép nhà lắp ghép có thể được sơn chống gỉ, sơn màu hoặc mạ kẽm lạnh, điện phân hoặc mạ nhúng nóng tùy yêu cầu của khách hàng.
- Vách bao che xung quanh và vách ngăn phòng của nhà lắp ghép : sử dụng  (tôn + xốp + tôn) cách âm, cách nhiệt. Chiều dày sản phẩm  50mm đến 100mm.
- Cửa đi, cửa sổ nhà lắp ghép: Cửa panel tôn xốp tôn
- Bu lông liên kết với dầm móng - khung nhà - diềm mái, ốp nóc, ống thoát nước mưa, ống nhựa PVC D76

Những ưu điểm của nhà lắp ghép làm trường học

  • Giá thành nhà lắp ghép rẻ hơn so với xây dựng truyền thống

  • Có thể lắp dựng ở những nơi xa xôi hẻo lánh.

  • Tiết kiệm thời gian xây dựng

  • Đảm bảo tất cả yêu cầu về mặt kỹ thuật cho một trường học hay ký túc xá

nhà lắp ghép trường học

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ & XÂY DỰNG PANEL - 3D VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH : Số 11A, D101, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
VPĐD :  P1401 Tòa nhà Constrexim 8, Km 8, Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Bắc, Q.TX, HN
XƯỞNG SỐ 1 : Xã trung hưng, Huyện yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 
XƯỞNG SỐ 2 :  Khu TT, xã Trường Trung, Huyện Nông Cống, TP. Thanh Hóa
XƯỞNG SỐ 3 :  CÔNG TY TNHH JEIL  Địa chỉ : Số B6/4A, đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM
ĐIỆN THOẠI  : (024) 6657 8686 - Fax: 0433 11 3060         
Mobile           : 0982 60 1111
Website         : http://nhasieunhe.vn 
Email             : nhasieunhe.vn@gmail.com 

 

Xây dựng, thi công nhà tấm Panel uy tín chất lượng tại Việt Nam

Là một trong những công ty hàng đầu về thi công xây dựng nhà Panel chất lượng trong cả nước, Cty CP Kỹ Nghệ và XD Panel – 3D Việt Nam luôn đi đầu trong công nghệ xây dựng và lắp ráp nhà lắp ghép công nghệ Panel 3D. Trải qua quá trình đầu tư và kinh nghiệm thi công hàng nghìn công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước, với đội ngũ kỹ sư giỏi, công ty chúng tôi là đối tác tin cậy của rất nhiều khách hàng, đối tác trên cả nước. Nắm bắt được công nghệ và luôn đi đầu trong lĩnh vực xây dựng nhà thép lắp ghép, nhà panel 3D, nhà lắp ghép vật liệu nhẹ cùng những yêu cầu khắt khe nhất của quý khách hàng.

nha tam panel 3d

Những đặc tính kỹ thuật và ưu điểm nổi trội của nhà Panel 3D

Tấm 3D có kết cấu 3 chiều, hình thành bởi các lưới thép đan vào nhau, mật độ ô lưới là 50 – 50mm, kẹp vào giữa là tấm mốp. Hiện nay có 2 loại mốp là loại thường và loại chống cháy, trong đó loại chống cháy đắt hơn. Sườn tấm 3D được chế tạo từ thép kéo nguội, đường kính 2 – 3,8 mm. Khi xây dựng nhà, người ta sẽ tô vữa xi măng lên 2 mặt của tấm 3D này. Có thể nói, trong toàn bộ căn nhà, chỗ nào cũng có thể dùng tấm 3D, vì có nhiều loại với độ dày khác nhau để lựa chọn.

thi cong nha panel sieu nhe

Nhà 3D với nguyên lý kỹ thuật là phân tán lực trải ra trong không gian 3 chiều, không cột, không đà dầm. Móng chịu phân tán lực trên các chân tường, lực tản chứ không chịu trên các cột nên có thể thi công ổn định trên nền đất yếu. Về công năng, tấm 3D chịu lực tốt, bê tông sử dụng ít nên công trình nhẹ, cách âm và cách nhiệt khá hiệu quả. Tấm 3D có thể chịu ứng suất kéo, uốn khá lớn, mà đây là hạn chế của vật liệu bê tông-gạch đất nung thông thường. Tấm 3D thích ứng với mọi hình dáng kiến trúc thông dụng như tấm phẳng làm sàn, tường; tấm cong, tấm nghiêng làm mái; hay tấm vòm cuốn… nên đáp ứng các hình khối trong không gian ba chiều. Nhà làm bằng tấm 3D cách nhiệt cao gấp 3 lần so với tường gạch xây và có khả năng ngăn cản âm thanh.

Tùy vào thiết kế và hạng mục như để làm tường bao hay tường chịu lực, làm sàn hay mái… mà có thể sử dụng tấm Panel 3D có chiều dày hoàn chỉnh (từ 10 – 22cm) và kết cấu khác nhau. Có thể tạo không gian trong nhà không xuất hiện cạnh hoặc gờ của đà, cột, tạo sự thông thoáng về mặt kiến trúc. Hệ thống dây điện, cấp thoát nước đều thi công âm tường được.

Nắm vững được nhu cầu cũng như những mong muốn chính đáng nhất của từng khách hàng đối với ngôi nhà của mình. Chúng tôi tự tin cùng với quý khách hàng làm nên những sản phẩm tốt nhất, chắc chắn quý khách hàng sẽ hài lòng và tự hào về ngôi nhà của mình. Chúng tôi tin tưởng và đảm bảo về từng hạng mục công trình thi công, mang lại sự chắc chắn và vẻ đẹp hài hòa cho những công trình đã và sẽ thi công.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ & XÂY DỰNG PANEL - 3D VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH : Số 11A, D101, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
VPĐD :  P1401 Tòa nhà Constrexim 8, Km 8, Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Bắc, Q.TX, HN
XƯỞNG SỐ 1 : Xã trung hưng, Huyện yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 
XƯỞNG SỐ 2 :  Khu TT, xã Trường Trung, Huyện Nông Cống, TP. Thanh Hóa
XƯỞNG SỐ 3 :  CÔNG TY TNHH JEIL  Địa chỉ : Số B6/4A, đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM
ĐIỆN THOẠI  : (024) 6657 8686 - Fax: 0433 11 3060         
Mobile           : 0982 60 1111
Giá nhà thép lắp ghép cấp 4

Với nhiều năm phát triển trong ngành xây dựng, luôn đầu tư các trang thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ trong công tác xây dựng công trình. CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ & XÂY DỰNG PANEL - 3D VIỆT NAM, Chúng tôi cam kết luôn mang lại các công trinh có giá trị chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Một căn nhà thép lắp ghép cấp 4 với diện tích khoảng 100m2 chúng tôi thi công và hoàn thiện cho quý khách hàng với đơn giá chỉ khoảng 2.000.000đ/m2 <Giá có thể thay đổi tùy vào thời điểm>. Thủ tục xin giấy phép xây dựng và lên thiết kế bản vẽ sẽ miễn phí khi chủ đầu tư đồng ý ký kết hợp đồng với Công ty (ngoại trừ công trình biệt thự, các công trình quy mô lớn khác). Hợp đồng thi công là hợp đồng được tính theo diện tích xây dựng. Trong trường hợp có thay đổi về diện tích xây dựng, hai bên sẽ tính lại giá trị hợp đồng và đơn giá thi công. Cách tính diện tích sẽ được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện.

 

gia nha lap ghep cap 4

Theo nhu cầu xây dựng của quý khách hàng hay chủ đầu tư, muốn xây nhà thép lắp ghép cấp 4 thì hãy liên hệ ngay công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Khi xây nhà chủ nhà nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho ngôi nhà của mình. Do đó quý khách hàng nên tìm công ty có chuyên môn về  kiến trúc, xây dựng, phong thủy và đã thực hiện hàng nghìn ngôi nhà lớn nhỏ trên cả nước như công ty CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ & XÂY DỰNG PANEL - 3D VIỆT NAM chúng tôi.

Công trình do công ty thiết kế và thi công luôn có 3 điểm nổi bật:

- Bố trí phong thủy của công trình.

- Lấy ánh sáng tự nhiên .

- Thông gió tự nhiên.

nha lap ghep cap 4

nha thep lap ghep cap 4 gia re

Điểm đặc biệt của công ty chúng tôi trong thi công là phân vị điểm động thổ: tránh chổ hung, động chổ kiết để có may mắn trong việc xây dựng công trình.

Với thiết kế kiến trúc đã được bố trí phù hợp về phong thủy và công năng sử dụng, đảm bảo vấn đề thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên kết hợp hình thức kiến trúc hợp hướng nhà. Khi triển khai thi công để chất lượng phần thô công trình được đảm bảo cần sử dụng vật liệu : Sắt Việt Nhật hoặc Pomina, Xi măng Sao mai đổ bê tông, Xi măng Hà tiên xây tô. Gạch tuynel , đá xanh 1x2, cát vàng , dây điện Cadivi, Ống nước Bình Minh…

 

Nhà lắp ghép - dự án nhà quốc hội nước CHDCND Lào

Công trình Nhà Quốc hội Lào vừa được khởi công tại Thủ đô Vientiane, Lào. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và Lào đã phát lệnh động thổ, khởi công xây dựng Công trình. Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) được giao là Tổng thầu xây dựng công trình này.

Trước đó, năm 2016, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội tại Quảng trường That Luang, trung tâm Thủ đô Vientiane, trị giá khoảng 100 triệu USD.

Nhà Quốc hội Lào được xây dựng trên diện tích 23.400 m2, ngay trên nền Nhà Quốc hội cũ tại Quảng trường That Luang - trung tâm Thủ đô Vientiane. Hiện nay, việc tháo dỡ Nhà Quốc hội cũ, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành.

 

Phát biểu tại sự kiện nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng đinh: “Việc xây dựng Nhà Quốc hội Lào trở thành một công trình kiến trúc tiêu biểu, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hoá Lào, là trụ sở của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân các dân tộc Lào sẽ là một trong những đóng góp quan trọng, làm cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, vì sự phồn vinh của hai dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của phía Lào và phía Việt Nam tập trung thực hiện các công việc liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, đưa công trình vào vận hành năm 2021, năm diễn ra các sự kiện đặc biệt của Lào”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định.

                                                                       Minh Dương ( báo đấu thầu.vn)

Công ty CP kỹ nghệ và XD Panel-3D Việt Nam vinh dự là nhà thầu phụ thi công nhà lắp ghép làm văn phòng điều hành, nhà ở cán bộ công nhân thuộc dự án nhà quốc hội nước CHDCND Lào.

Đây là hình ảnh công trình và hình ảnh phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Tướng Trần Đơn động viên CBCN và kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ động thổ vào ngày 1-11-2017

  

Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng bắt tay các nhà thầu việt nam

  

Báo chí chụp ảnh thủ tướng và các nhà thầu việt nam tại lào

  

  

Hình ảnh nhà lắp ghép làm văn phòng điều hành dự án

        

Khu nhà lắp ghép làm nhà ở cho công nhân

     

Hình ảnh hoàn thiện nhà ở cho cán bộ điều hành dự án

     

          

Các báo đài viết về dự án và công tác kiểm tra chuẩn bị khởi công của dự án

http://vtv.vn/trong-nuoc/pttg-trinh-dinh-dung-se-du-le-dong-o-du-an-nha-quoc-hoi-lao-20171031225328544.htm

http://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-du-le-dong-tho-du-an-nha-quoc-hoi-lao-59776.html

http://laodong.vn/thoi-su/day-nhanh-tien-do-cong-trinh-nha-quoc-hoi-lao-qua-tang-cua-viet-nam-573309.ldo

http://m.vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-lam-viec-tai-du-an-nha-quoc-hoi-lao-689770.vov

http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34566302-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-lam-viec-voi-ban-chi-dao-du-an-nha-quoc-hoi-lao.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà lắp ghép - giải pháp chi phí lán trại công trình

Nhà lắp ghép hay còn gọi với tên khác như: nhà nhẹ, nhà ghép, nhà lắp ghép vật liệu nhẹ, nhà thép lắp ghép, , nhà Panel, nhà lắp ghép di động ... Đây là mô hình khá phổ biến hiện nay .

Nhà lắp ghép được thi công bằng những khung thép C định hình sẵn cho nhà lắp ghép hoặc thép hộp, thép I kết hợp với tấm Panel Sanwich chế tạo sẵn theo kích thước thiết kế sẵn...Do vậy thời gian lắp đặt rất nhanh.

Từ khi nhà lắp ghép ra đời tạo một luồng gió mới cho các công trình xây dựng như: thủy điện, đường bộ, cầu, hầm... vì có nhiều ưu điểm vượt trội:

- Thi công nhanh, thuận tiện, tháo lắp

- Giá cả hợp lý ( đây chính giải pháp cho chi phí lán trại công trình)

- Chuyên nghiệp, đẳng cấp, sạch sẽ, dễ sử dụng

- Tái sử dụng, luân chuyển nhiều công trình

- Sau khi thi công công trình chung ta chỉ việc tháo nhà đem đi công trình khác không mất chi phí phá dỡ để hoàn trả mặt bằng.

Để được tư vấn tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ & XÂY DỰNG PANEL 3D VIỆT NAM

  • Địa chỉ: Văn phòng : P1401 Tòa nhà Constrexim 8, Km 8, Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 6657 8686 - Fax: 0433 11 3060 - Hotline: 0982 60 1111
Trang: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng:
(046) 657 8686
098 260 1111
Email: nhasieunhe.vn@gmail.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT :
0918 647 113
http://nhasieunhe.vn

Thống kê truy cập


Kết nối với Facebook


ĐỐI TÁC