So sánh nhà siêu nhẹ với nhà truyền thống

Tên sản phẩm: So sánh nhà siêu nhẹ với nhà truyền thống

*8B và *3B là báo cáo thí nghiệm thử tải các tấm tường EVG 3D Panel của Viện Khoa Học Xây Dựng - Bộ Xây Dựng VN - tháng 7 năm 2004.

Vật liệu xây dựng

Trọng tải (Kg/m2)

Chịu tải (tường 3m)
(tấn / m tới)

Cách âm, cách nhiệt

 

Tường gạch thẻ 10cm

Tường gạch ống 10cm

Tường bêtông cốt thép 10cm

 

Tường EVG 3D Panel 10cm

 

Tường gạch thẻ 20cm

Tường gạch ống 20cm

Tường bêtông cốt thép 20cm

Tường EVG 3D Panel 20cm

 

 

200 kg/m2
180 kg/m2
250 kg/m2

 

102 kg/m2

 

400 kg/m2
380 kg/m2
500 kg/m2

200 kg/m2

 

?   tấn
?   tấn
?   tấn

 

96 tấn (*8B)
chỉ bể góc tường

?   tấn
?   tấn
?   tấn

120 tấn  (*3B)
chỉ bể góc đầu tường

 

Kém
Kém
Kém

 

Cách âm 42 db
Cách nhiệt 90%

Kém 
Kém
Kém

Cách âm 42 db
Cách nhiệt 90%

 

*8B và *3B là báo cáo thí nghiệm thử tải các tấm tường EVG 3D Panel của Viện Khoa Học Xây Dựng - Bộ Xây Dựng VN - tháng 7 năm 2004.

TRỌNG TẢI CÁC TẤM SÀN

Vật liệu xây dựng

Trọng tải (Kg/m2)

Chịu tải (khẩu độ 3m & 4,4 m)
(Kg/m2)

Cách âm, cách nhiệt

 

Sàn lưới thép bêtông 140mm - lưới thép Ø 6mm x 10cm x 10cm.

Sàn EVG 3D Panel 140mm

     (tấm 3D Panel 60mm EPS)

 

Sàn EVG 3D Panel 210mm

     (tấm 3D Panel 100mm EPS)

 

 

350 kg/m2

 

220 kg/m2

 

222 kg/m2

 

500 kg/m2

 

1.210 kg/m2 (oằn 2cm, nứt nhưng không gãy đổ) (*3A)

1.954 kg/m2 (oằn 1,4cm, nứt nhưng không gãy đổ) (*4A)

 

Kém

 

Tốt

 

Tốt

 

*3A và *4A là báo cáo thử nghiệm tấm sàn EVG 3D Panel của Viện Khoa học Xây dựng tháng 7 năm 2004.

 

TẢI TRỌNG CÁC TẤM TƯỜNG EVG 3D PANEL

 

Lọai tường
 EVG 3D Panel

Tải trọng mỗi thành phần

Tổng tải trọng mỗi m2 tường

 

Tường 80mm

 

3cm vữa ximăng + 3cm EPS + 2cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg  ÷ 100 x 5 = 80 kg/m2

3D Panel: 3cm EPS = 5,38 kg/m2

86,00 kg/m2

 

Tường 90mm

 

3cm vữa ximăng + 3cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 6 = 96 kg/m2

3D Panel: 3cm EPS = 5,38 kg/m2

102,00 kg/m2

 

Tường 100mm

 

3cm vữa ximăng + 4cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 6 = 96 kg/m2

3D Panel: 4cm EPS = 6,63 kg/m2

102,68  kg/m2

 

Tường 110mm

 

4cm vữa ximăng + 4cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 7 = 112 kg/m2

3D Panel: 4cm EPS = 6,63 kg/m2

118,68  kg/m2

 

Tường 120mm

 

4cm vữa ximăng + 5cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 7 = 112 kg/m2

3D Panel: 5cm EPS =  6,88 kg/m2

118,88 kg/m2

 

Tường 130mm

 

4cm vữa ximăng + 6cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 7 = 112 kg/m2

3D Panel: 6cm EPS = 7,11 kg/m2

119,11 kg/m2

 

Tường 140mm

 

4cm vữa ximăng + 6cm EPS + 4cm vữa ximăng

Vữa: 1.600 kg ÷ 100 x 8 = 128 kg/m2

3D Panel: 6cm EPS = 7,11 kg/m2

135,11 kg/m2

 

Tường 160mm

 

5cm bêtông đá + 8cm EPS + 3cm vữa ximăng

Vữa bêtông đá: 2.200 kg ÷ 100 x 5 = 110 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 3 =  48 kg/m2

3D Panel: 8cm EPS = 7,65 kg/m2

165,65 kg/m2

 

Tường 180mm

 

5cm bêtông đá + 8cm EPS + 5cm vữa ximăng

Vữa bêtông đá: 2.200 kg ÷ 100 x 5 = 110 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 5 = 80 kg/m2

3D Panel: 8cm EPS = 7,65 kg/m2

197,65 kg/m2

 

Tường 200mm

 

5cm bêtông đá + 10cm EPS + 5cm vữa ximăng

Vữa bêtông: 2.200 kg ÷ 100 x 5 = 110 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 5 = 80 kg/m2

3D Panel: 10cm EPS = 8,09 kg/m2

200, 00 kg/m2

Tường 260mm

 6cm bêtông đá + 14cm EPS + 6cm vữa ximăng

Vữa bêtông: 2.200 kg ÷ 100 x 6 = 132 kg/m2

Vữa ximăng: 1.600 kg ÷ 100 x 6 = 96 kg/m2

3D Panel: 14cm EPS = 11,26 kg/m2

239,26  kg/m2

 

TẢI TRỌNG CÁC TẤM SÀN EVG 3D PANEL

 

Lọai sàn
 EVG 3D Panel

Tải trọng mỗi thành phần

Tổng tải trọng mỗi m2 sàn

 

Sàn 140mm
(3D Panel 50mm EPS)

 

5cm bêtông đá + 5cm EPS + 4cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 5  = 110 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 4      = 64 kg/m2

3D Panel: 5cm EPS, 200 truss                = 7,78 kg/m2

181,78 kg/m2

 

Sàn 150mm
(3D Panel 60mm EPS)

 

5cm bêtông đá + 6cm EPS + 4cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 5  = 110 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 4      = 64 kg/m2

3D Panel: 6cm EPS, 200 truss                = 8,08 kg/m2

182,08 kg/m2

 

Sàn 180mm
(3D Panel 80mm EPS)

 

6cm bêtông đá + 8cm EPS + 5cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 6  = 132 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 5      = 80 kg/m2

3D Panel: 8cm EPS, 200 truss                = 8,65 kg/m2

220,65 kg/m2

 

Sàn 200mm
(3D Panel 100mm EPS)

 

6cm bêtông đá + 10cm EPS + 5cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 6  = 132 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 5      = 80 kg/m2

3D Panel: 10cm EPS, 200 truss              = 9,40 kg/m2

221,40 kg/m2

 

Sàn 260mm
       280mm
(3D Panel 140mm EPS)

 

7cm bêtông đá + 14cm EPS + 7cm vữa ximăng

Bêtông mặt trên sàn: 2.200 kg  ÷ 100 x 7  = 154 kg/m2

Vữa mặt dưới sàn: 1.600 kg ÷ 100 x 7      = 112 kg/m2

3D Panel: 14cm EPS, 200 truss              = 13,69 kg/m2

 

242,00 kg/m2
hoặc
280,00 kg/m2
 

 

Tất cả các loại 3D Panel làm sàn có các tiêu chuẩn như sau:

 

Thép lưới: Ø3,0mm x 5cm x 5cm

 

Thép giàn (truss): Ø3,5mm, Ø3,8mm, hoặc Ø4,0mm / 200 thanh truss mỗi m2 panel

 

http://nhasieunhe.vn/


Góp ý

Góp ý của khách hàng:

lê phi hùng

Email:hungra_63@yahoo.com.vn - ( Ngày: 16-07-2016)

Tôi ở đà nẵng công ty có nhận thi công nhà không,tôi là nhà dơn giản trên lô đất 5•20=100m giá cả chìa khóa trao tay

Nguyễn Minh Châu

Email:nguyenminhchauwv@gmail.com - ( Ngày: 30-09-2015)

Tôi đang có nhu cầu xin tư vấn và thuê công ty thi công giúp công trình cơi nới tại gia đình. Công trình tuy nhỏ nhưng rất mong công ty hỗ trợ. - Tầng 1: Cơi nới trần ra thêm 1 m x 4.6 m. Chưa có tường, khung. Muốn làm thành nơi để xe máy nên có nhu cầu để cửa xếp, cửa kéo. Tường ốp gạch. Vật liệu làm trần cần chống nóng, chống nước tốt vì mưa, gió thường rất mạnh (nhà cách hồ khoảng 2 m) - Tầng 2 Cơi nới trần ra thêm 1 m x 4.6 m. Chưa có tường, khung. Muốn cơi nới mở rộng thành bếp. Chưa có tường - Tầng 3: Cơi nới trần ra thêm 1 m x 4.6 m và kết nối với sân thượng cũ để xây thành phòng khép kín mới. Lưu ý: đây là mặt tiền sau nhà,hiện đã có ban công đua ra khoảng 1 x 4.6 m. Muốn mở rộng gấp đôi. Vì vậy, tôi băn khoăn là trần mới làm thế nào để kết nối với trần cũ thành 1 mặt bằng. Gia đình tôi ở phố Bùi Xương Trạch. Điện thoại 0989722512. Xin tư vấn. Nguyễn Minh Châu

Lê Văn Minh

Email:Minhlv.kbnn@gmail.com - ( Ngày: 27-09-2015)

Tôi ở Quảng Trị có nhu cầu sử dụng vật liệu này thì mua ở đâu?

Nguyễn mạnh Cường

Email:cuonglan1970@yahoo.com.vn - ( Ngày: 20-09-2015)

Nhà siêu nhẹ này bao nhiêu tiền 1 m2 chìa khóa chao tay?

admin

Email:phambau.ht@gmail.com - ( Ngày: 10-09-2015)

chào bạn bạn có thể liên hệ trực tiếp với hỗ trợ báo giá số ĐT: 0982 60 1111

Lê Thị Thanh

Email:Lethanh.rfd@gmail.com - ( Ngày: 22-03-2014)

Xin cho hỏi công ty có nhận xây dựng nhà dân bằng vật liệu nhẹ không? Giá thành nhà so với nhà xây truyền thống cao/thấp thế nào? Xin cảm ơn.

Gửi chia sẻ của bạn:

Họ tên:
Email:
Nội Dung:

(*)
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng:
(046) 657 8686
098 260 1111
Email: nhasieunhe.vn@gmail.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT :
0918 647 113
http://nhasieunhe.vn

Thống kê truy cập


Kết nối với Facebook


ĐỐI TÁC