Giàn giáo, Cốp pha

gian-giao-cop-pha

Công ty chúng tôi nhận cung cấp mọi chủng loại Giàn Giáo và Cốp Pha theo yêu cầu của khách hàng.

TT

Chủng loại

ĐVT

Ghi chú

I

Cốp pha thường

M2

 

 

 

Quy các sản phẩm cốp pha theo yêu cầu của khách hàng

 

1

Cốp pha 200x1500x2.5 mm

Kg

2

Cốp pha 250x1500x2.5 mm

Kg

3

Cốp pha 300x1500x2.5 mm

Kg

4

Cốp pha 200x1200x2.5 mm

Kg

5

Cốp pha 250x1200x2.5 mm

Kg

6

Cốp pha 300x1200x2.5 mm

Kg

7

Cốp pha 2000x3000x4 mm

Kg

II

Giàn giáo các loại

 

1

Khung giáo 1500 mm

Khung

2

Khung giáo 1500 mm

Khung

3

Khung giáo 1500 mm

Khung

4

Giằng chéo

Cái